Kruszarnia Poznań

Poniedziałek – Sobota: 8.00 – 18.00

Poznań

Proces kruszenia

Kruszenie to proces, w którym duże kawałki materiałów stałych są kruszone na mniejsze kawałki. Ostateczny rozmiar, jaki osiąga materiał po rozdrobnieniu, nazywany jest redukcją rozmiaru. Kruszarnia to złożona instalacja, która zapewnia obiekt do przetwarzania różnych form surowców, takich jak skała, ruda mineralna, kruszywa i materiały z recyklingu, w użyteczne kształty, odpady budowlane Poznań.

Istnieją dwa główne typy kruszarek – kruszarki pierwotne i wtórne. Kruszarka wstępna przyjmuje zbrylony materiał i rozdrabnia go na mniejsze kształty. Kruszarki wtórne zmniejszają rozmiar produktu z kruszenia wstępnego, zanim trafi on do pojemnika lub silosu, skąd może być transportowany do klientów luzem lub w workach w celu dostarczenia.