Kruszarnia Poznań

Poniedziałek – Sobota: 8.00 – 18.00

Poznań

Czym przeprowadzać prace ziemne ?

Roboty ziemne to szeroki zakres prac, które polegają na przygotowaniu terenu pod budowę, rekultywacji terenów zdegradowanych lub przygotowaniu terenów pod inwestycje. Oto kilka przykładów maszyn i sprzętu, które są stosowane w przeprowadzaniu prac ziemnych:

  1. Koparki: koparki to maszyny, które są używane do wykonywania prac związanych z kopaniem i przemieszczaniem ziemi, takich jak wykopy, niwelacje terenu, przygotowanie podłoża pod budowę dróg czy budowę fundamentów.
  2. Spychacze: spychacze służą do przesuwania i rozładunku materiałów sypkich, takich jak piasek, żwir czy kruszywa.
  3. Ładowarki kołowe: ładowarki kołowe służą do przemieszczania i unoszenia materiałów sypkich, takich jak piasek, żwir czy kruszywa.
  4. Walce: walce służą do wyrównywania i ugniatania powierzchni terenu, a także do kompaktowania podłoża pod budowę dróg czy chodników.
  5. Równiarki: równiarki służą do równania i wyrównywania powierzchni terenu, przede wszystkim przed ułożeniem warstw nawierzchni.
  6. Maszyny do wykonywania wykopów: takie jak koparko-ładowarki, minikoparki, koparki gąsienicowe itp.
  7. Urządzenia do prac melioracyjnych : takie jak agregaty do profilowania gleby, agregaty do formowania rowów melioracyjnych, agregaty do układania geowłókniny
  8. Wozidła: do przewożenia materiałów ziemnych, kruszyw, betonu, itp.

Wybór maszyny zależy od rodzaju i wielkości prac ziemnych, jakie są do wykonania.